KASUTAJATINGIMUSED

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad timeleap.ee veebipoest Tarbija (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Timeleap OÜ (edaspidi Veebipood Timeleap) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Timeleap veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3 Veebipood Timeleap jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.timeleap.ee Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamishetkest internetileheküljel www.timeleap.ee. Kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.4 Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Veebipood Timeleap teenuseid kasutades kinnitab Tarbija, et ta on müügitingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Veebipood Timeleap-iga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuv Tarbija ei saa Veebipood Timeleap-iga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.
1.5 Tarbijaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Veebipoe Timeleap teenuseid kasutades kinnitab, et on tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.
1.6 Juhul, kui füüsilisest isikust Tarbija on alla 18-aastane, kinnitab ta ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Veebipood Timeleap-iga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või, et ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

2. Hinna- ja tooteinfo

2.1 Kõik veebipoes Timeleap toodud hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu (20%).
2.2 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipood Timeleap vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
2.3 Veebipood Timeleap jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.timeleap.ee
2.4 Veebipoes Timeleap olevad toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.
2.5 Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Tarbija tasuma ka tema poolt ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu). Kui Kauba sihtkoht asub Eesti Vabariigis, on Transpordikulu suuruseks 3,20 € ning see ei sõltu ostetava Kauba kogusest, kaalust ega suurusest ning seda eeldusega, et see on kooskõlas kullerfirma veotingimustega. Kauba toimetamisel väljapoole Eesti Vabariiki sõltub Transpordikulu suurus sihtkohariigist, Kauba kaalust ja suurusest. Juhul kui ostu-müügitehingu maksumus ületab 65 € on transport Eesti piires SmartPost või Omniva pakiautomaaditeenusena tasuta. Rahvusvahelise transpordi maksumus on sõltuvuses sihtadressaadi asupaiga riigist.
2.6 Tarbija peab arvestama, et tema poolt soovitav Kaup broneeritakse Veebipood Timeleap laoseisust Tarbijale alles pärast kauba eest tasumist tingimustes sätestatud tingimustel. Seetõttu ei vastuta Veebipood Timeleap selle eest, kui ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel selgub, et Tarbija poolt soovitud kaup on Veebipood Timeleap-i laost otsa saanud. Sellisel juhul ostu-müügitehingut Veebipood Timeleap ja Tarbija vahel sellise kauba suhtes ei sõlmita ning Veebipood Timeleap ei vastuta sellest Tarbijale tekkida võivate võimalike kahjude eest.
2.7 Kui kaubainfos on eraldi märgitud kohaletoimetusaeg, siis on see toodud tööpäevades.

3. Tellimuse vormistamine

3.1 Tarbija poolt Veebipood Timeleap internetikeskkonnas www.timeleap.ee välja valitud kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Tarbijal esmalt lisada soovitav kaup ostukorvi. Juhul, kui Tarbija soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel kaupu, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.
3.2 Olles soovitud kauba(d) välja valinud ja need ostukorvi lisanud, peab Tarbija ostu-müügitehingu jätkamiseks klikkima keskkonda läbivalt alati ülal päises paiknevale lingile „ostukorv”. Tarbijal on ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate kaupade kogust, samuti kaupu ostukorvist eemaldada. Ostukorvis tehtud muudatused uuenevad automaatselt vastavale käsklusklikile vastavalt. Tarbija poolt ostukorvi lisatud kaupade hinnale lisandub ka transpordikulu, mis liidetakse ostukorvis automaatselt Tarbija poolt kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale ning mis tekib vastavalt Tarbija transpordi valikule ostukorvis ka visuaalis eraldiseisva artiklireana.
3.3 Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Ostaˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB). Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
3.4 Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
3.5 Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel ( E−R 8.00−17.00).
3.6 Tarbija annab Veebipood Timeleap-ile õiguse tema poolt Veebipood Timeleap sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Veebipood Timeleap kinnitab, et kõiki Veebipood Timeleap kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Tarbija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
3.7 Tarbija ja Veebipood Timeleap vahel loetakse kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Veebipood Timeleap on saanud kinnituse kauba eest täieliku tasumise kohta Veebipood Timeleap pangakontole.

4. Kohaletoimetamine

4.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Timeleap tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
4.2 E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
4.3 Tarneaeg on 2-14 tööpäeva. Tarneaja pikkus sõltub sellest, millises laos konkreetne kell asub. Tallinna laost väljastatava kauba saab kätte juba järgmisel päeval. Konkreetse kellamudeli tarneaja selgitamiseks palun esitage päring.
4.4 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4.5 Veebipood Timeleap ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Timeleap ei saanud mõjutada ega ette näha.
Võimalusel helistab kaupa kohaletoimetav transpordiettevõtte esindaja Tarbija kontakttelefonile alati ka ette ja lepib Tarbijaga eelnevalt täpse kauba kättetoimetamisaja kokku. Veebipood Timeleap palub Tarbijal tagada kauba vastuvõtmiseks Tarbija poolt märgitud sihtkohas enda või volitatud isiku kohalolek.
4.6 Juhul, kui Tarbija poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Veebipood Timeleap Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Tarbijaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.
4.7 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Tarbija poolt ostetud kaupa Veebipood Timeleap laos enam ei ole ja see tuleb spetsiaalselt kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Veebipood Timeleap ei vastuta, teatab sellest Veebipood Timeleap Tarbijale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel esimesel võimalikul võimalusel, ent mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul arvates ostu-müügilepingu sõlmimisest
4.8 Tarbija poolt ostetud kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt Tarbijale üle koos transpordi saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist on Tarbijal tungivalt soovitatav kauba pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida saatelehele sellekohane märkus. Vigastatud pakendiga kaubast tuleb Tarbijal teatada veebipood Timeleap-i kirjalikult või telefoni teel.
4.9 Tarbija peab kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks kauba pakendi võimaluse korral ettevaatlikult seda kahjustamata ning säilitaks Kauba pakendi, samuti kaubale paigutatud kõik tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid.

5. Tagastamisõigus

5.1 Kliendil on e-poest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14-päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14-päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele.
5.2 Ostes e-poest, nõustub Klient tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:
5.2.1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis (Klient peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav kaup olema originaalpakendis). Tarbija poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende pakendeid). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Tarbijal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka kõik teised tooted. Tagastatav Kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. Kui selgub, et Kaup on kasutatud, juhindub Veebipood Timeleap mõistliku kasutuse põhimõttest. Tagastatava Kauba pakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.
5.2.2 Kui Tarbija poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Tarbijast tulenevatest asjaoludest, on Veebipood Timeleap-il õigus taganemissoovist keelduda või tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Tarbija poolt Kauba eest tasutud ning Tarbijale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Veebipood Timeleap Tarbijale tasaarvestamise avalduse Tarbija poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Tarbija ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Tarbijal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Tarbija ja Veebipood Timeleap vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
5.2.3 Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe Timeleap kodulehelt ning saata see aadressile info@timeleap.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
5.2.4 Lepingust taganemisel tuleb ostetud asi viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul) tagastada. Timeleap veebipood kohustub viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul) taganemisteate saamisest tagastama Kliendi poolt tasutud summa.
5.2.5 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6. Vääramatu jõud ja vastutus kaupade mittevastavuse korral

6.1 Veebipood Timeleap ja Tarbija vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.2 Veebipood Timeleap vastutab kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest Tarbijale.
6.3 Kaubal puuduse ilmnemisel peab Tarbija hiljemalt 2 kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Veebipood Timeleap-i teavitama, esitades selleks Veebipood Timeleap-ile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Tarbija peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva, puuduse ja selle avastamise kirjelduse ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Veebipood Timeleap-iga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.
6.4 Veebipood Timeleap ei vastuta kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Tarbija süül, lõhutud liigset jõudu kasutades, purunenud kukkudes, või kui puudus on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel. Samuti ei vastuta Veebipood Timeleap kauba normaalse füüsilise kulumise eest vastava tootja poolt määratletult tavalise kasutamise korral. Veebipood Timeleap ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
6.5 Tarbija kohustub kasutama Timeleap veebipoe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
6.6 Veebipood Timeleap ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Timeleap ei saanud mõjutada või ette näha (vääramatu jõud).
6.7 Tarbija vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude Timeleap veebipoe kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

7. Isikuandmete töötlemine

7.1 Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks. Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Timeleap veebipood ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.
7.2 Veebipoel Timeleap on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
7.3 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
7.4 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

8. Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine

8.1 Veebipood Timeleap-il on õigus tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Timeleap veebipoe koduleheküljel www.timeleap.ee. Kui Tarbija esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipood Timeleap vahelisele õigussuhtele Tarbija poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud tingimusi, v.a. kui seaduses või tingimustes on ette nähtud teisiti.
8.2 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.3 Tarbija ja Veebipood Timeleap vahel veebipoe Timeleap kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Tarbijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Tarbija ja Veebipood Timeleap leppinud kokku kokkuleppelise kohtualluvusena Veebipood Timeleap asukohajärgse kohtu.
8.4 Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.